Borghild Bjelland

Født 10. oktober 1929, Karmøy
Død 14. mai 2018, Haugesund

Borghild Bjelland Galleri

Her finnes i øyeblikket ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Venche Kallevik