Olaf Lund

  • Født: 27. mars 1933
  • Død: 10. januar 2019

Landlov...

Gjennom storm og stille, over eng og hav. Ei livslang reise kravde sin mann. 
Men skuta har lege lenge i hamn no, gammal, sliten og velbrukt. 
Den trufaste motoren stilna til slutt, og den gamle maskinisten fekk endeleg gå i land...

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: